04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

הצוות המנהלי


מייסדת ומנהלת המרכז ד"ר חנה אלונים

מִנהלה
מנהלת אדמיניסטרטיבית אביטל עוזר
מנהלת משרד מיכל הורביץ
מזכירת אנגלית ג'ודי אסא
מזכירה לענייני תרומות ריה מגן
ניהול אתר אינטרנט לידיה לייטמן
תמיכה טכנית במערכות פרננדה רבינוביץ
ארגון כנסים שוש הובר
אם בית ענת דהן
תחזוקה חיים בנימין
ניהול חשבונות משה חמו
רואה חשבון יורם טהור

עוד על מפנה...

קבל מידע נוסף