04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

מועצת המנהלים וידידי מפנה

חברי הוועד המנהל
יושבת ראש שרלוט פרידמן
חבר הנהלה אודי גלברד
חבר הנהלה יצחק היילבורן
חבר הנהלה, רו"ח גרשון איזנמן
חבר הנהלה, יועץ נתן גלפרין
מבקר העמותה  עו"ד דני שירן
ידידי מפנה
קבוצת ידידי מפנה מורכבת מנכבדי ציבור, כל אחד מומחה בתחומו. הקבוצה תומכת במרכז מפנה מזה שנים, כל אחד על פי הפנייה הרלוונטית, הכישורים והנכונות.
מר אבנר אזולאי מנכ׳ל קרן מארק ריץ' לשעבר
מר אהרון ברנזון יועץ פרויקטים, לשעבר ראש מועצת ראש פינה
הרב מאיר שלמה גרינברג מנכ"ל מוסדות החסד והחינוך, לשעבר מנכ"ל משרד השיכון
מר עמי גניגר איש עסקים, יו"ר תיא תקשורת
כבוד השופטת הילה גרסטל שופטת, נציבת הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות
ד"ר ורד דרנגר פסיכולוגית ואשת עסקים
מר דודיק הלפרין נשיא קבוצת דנישרא
עו"ד מיכל הרצוג עורכת דין ומגשרת
מר גבי וייס לשעבר מנהל ההסברה וקשרי קהילה, מפעלי ים המלח
גב' נעמי ים שחור אשת עסקים
פרופ' אנטוני לודר מנהל מחלקת ילדים, בית חולים זיו, הפקולטה לרפואה אוניברסיטת בר-אילן
גב' עפרה מאירסון-איתן יועצת ומנהלת פרויקטים
מר עמירם מרקוביץ מנהל בכיר בנק הפועלים
ד"ר ניל נימר איש עסקים, נשיא חטיבת מקורות אנרגיה חברת ארוטק
פרופ' משה פיביך בן ארי, פיש, סבן ושות'
ד"ר ליאורה פינדלר ראש מגמת שיקום, ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר רובי פרידמן פסיכולוג קליני ויו"ר העמותה הבינלאומית לאנליזה קבוצתית
גב' אושרת קוטלר אשת תקשורת
פרופ' אמנון רובינשטיין משפטן ופובליציסט, לשעבר שר החינוך
גב' ענת רוזנר עורכת דין, מגשרת ונוטריון

קרן מפנה שוויץ

עוד על מפנה...

קבל מידע נוסף