04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

קרן מפנה שוויץ

מרכז מפנה נתמך על ידי קרן מפנה שוויץ אשר נוסדה בשנת 1990 על ידי ד"ר ארנסט וגב' אילזה בראונשוויג זכרונה לברכה. הנשיא הנוכחי של הקרן הוא ד"ר אריק טייטלר.

Dr. Ernst & Mrs. Ilse Braunschweig

אילזה ז"ל וד"ר ארנסט בראונשוויג

Dr. Eric Teitler - President of the Mifne Swiss Foundation

ד"ר אריק טייטלר – נשיא קרן מפנה מפנה שוויץ

מטרת הקרן לתמוך במשפחות ישראליות המטופלות במרכז מפנה. המדיניות של עמותת מפנה הנה לקבל משפחות ישראליות הזקוקות לטיפול, ללא קשר מצבם הסוציו-אקונומי. ועדת משנה של העמותה בוחנת בקשות של משפחות ישראליות אשר זקוקות לתמיכה. כל בקשה מטופלת לגופה.

קרן מפנה שוויץ שמה לה כמטרה נוספת את קידום גישת מפנה ומחקרים באירופה. הקרן הקימה בין השאר מרכז טיפולי עפ"י גישת מפנה בבית החולים האוניברסיטאי בבאזל. המטפלים הוכשרו במרכז מפנה בישראל.

חברי מועצת המנהלים של קרן מפנה שוויץ:
ד"ר אריק טייטלר (נשיא)
גב' אודט אברהם
גב' ניקול אופנהיים
מר אדגר אייל
ד"ר אלפרד ברט
ד"ר ארנסט בראונשוויג
ד"ר ארתור בראונשוויג
ד"ר רוני גונדלפינגר
גב' סוניה דינר
ד"ר אנדרי וינטר
ד"ר רוברט רום

Dr. Robert Tausky In Memoriam

ד"ר רוברט טאוסקי ז"ל

בית מפנה שוויץ הוקם הודות לקרן מפנה שוויץ ולחבר הקרן היקר ד"ר רוברט טאוסקי ז"ל, והודות לקרן מרק ריץ', בניהולו של מר אבנר אזולאי.

פעילותו של המרכז נתמכתגם על ידי:
קרן היסוד, קרן DEAR, החברה לישראל בע"מ, וקרנות פרטיות

עוד על מפנה...

קבל מידע נוסף