04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

אוטיזם ואבחון

קריטריונים לאבחון

DSM – Diagnostic & Statistical Manual

מדריך לאבחון וסטטיסטיקה של הפרעות נפשיות הוא ספר האבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי, שמטרתו לאבחן ולסווג את הפרעות הנפש על פי תסמיניהן .את הספר מוציאה לאור האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית

מהו אוטיזם?

אוטיזם מוגדר כהפרעה התפתחותית בתחום הקשר והתקשורת המשפיעה על יכולת הילד לפתח אינטראקציה בינאישת וחברתית, כולל למידה והתפתחות שפה.

הסטוריה

"אתה לא יודע לאן אתה הולך אלא אם אתה יודע מהיכן באת…"

כמה מלים על ההיסטוריה של ספר ההגדרות של הארגון הפסיכיאטרי האמריקאי:

המהדורה הראשונה של ה-DSM יצאה בשנת 1952. היו בה מחלות שונות ובעיקר סכיזופרניה, חלק מהמחלות היו קשורות בחיילים שעברו טראומות במלחמת העולם השנייה.

המהדורה השנייה של ה-DSM שיצאה לאור בשנת 1968 שמה דגש על נוירוזה, על הסימפטומים עצמם ופחות חשיבות ניתנה לדיאגנוזה עצמה.

המהדורה הראשונה והשנייה היו אבני דרך בפסיכיאטריה. במידה מסויימת, החלטות שנעשו בזמנו עדיין משפיעות על ההווה. העניין הביולוגי לא עלה אז כלל, אבל גם היום DSM-5 לא מתקשר עם ביולוגיה וזאת למרות המחקרים הרבים המתפתחים בעשור האחרון.

המהדורה השלישית בשנת 1980, יצאה בעיקר כנגד הפסיכואנליזה ונשענה על קטגוריות קצרות של סימפטומים. גם בה אין התייחסות ביולוגית. אך בפעם הראשונה נתמך ספר ההגדרות על ידי ה-NIMH ולכן גם היתה לו משמעות רחבה יותר.

המהדורה הרביעית DSM-IV שיצאה לאור בשנת 1994 היה מינורי ברובו, למרות שגם הוא עורר מחלוקות רבות – אבל בסופו של דבר היו לנו 20 שנה של "פריחה בהגדרות", למרות שנעשה בהן הרבה שימוש שגוי אשר הביא בין השאר לעלייה קיצונית בכל המאובחנים ובעיקר באוטיזם.

המהדורה החמישית DSM-5 יצאה לאור בשנת 2013 והנה מושפעת מהמהדורה השלישית, היא קונסרבטיבית ונכרות בה השפעות סוציולוגיות מקצועיות ובעיקר כלכליות ופוליטיות. את המספור הרומי שינו ממש לאחרונה לספרה 5 בכדי להתאים את הסגנון לדור הצעיר שמורגל במספרים, כי מי שיער בשנת 2000, כאשר החלו לעבוד על המהדורה החמישית, כמה אלקטרוני יהיה העולם בשנת 2013…

אוטיזם

Autism is a Developmental Disorder

אוטיזם קבל את השינויים הגדולים ביותר. זהו גם התחום הנחקר ביותר. ב-DSM-IV התבססו על שלוש קטגוריות: חסך סוציאלי, שפה, והתנהגות טקסית רפטטיבית.במהדורה החדשה החמישית, הוציאו את השפה ונתנו לה קלסיפיקציה נפרדת. כן השאירו שני קריטריונים: יצירת קשר חברתי, והתנהגות טקסית רפטטיבית. הקריטריונים התבססו על: משך הזמן , חומרה וסבל במשפחה.

ASD 299.00 A.

חסך מתמיד בתקשורת ואינטראקציה חברתית הבאה לידי ביטוי בתיאורים הבאים:

  1. חסך בהדדיות חברתית-רגשית (קושי בניהול שיחה, חוסר שיתוף של עניין רגש, או אפקט, כשל ביוזמה או תגובה לאינטראקציה חברתית).
  2. חסך בהתנהגות תקשורתית לא מילולית (התנהגות א-נורמאלית בקשר עין או שפת גוף, חוסר הבנת ג'סטות, חוסר בהבעות פנים ותקשורת לא מילולית)
  3. חסך בפיתוח, יישום והבנת מערכות יחסים (מקשיים להסתגל למצבים חברתיים, קשיים בשיתוף של משחק דמיוני, ועד חוסר עניין בילדים האחרים בקבוצת הגיל)

B. דפוסי התנהגות מוגבלים וחזרתיים בעניין או פעילות, הבאים לביטוי בלפחות שניים מהתיאורים הבאים:

  1. תנועות מוטוריות סטריאוטיפיות חזרתיות, כמו גם בשימוש בחפצים ושפה) הליכה על קצות אצבעות, נפנוף בחפצים, אקולליה)
  2. מוגבל וחוסר גמישות תוך הצמדות לרוטינה או דפוסים טקסיים לחץ קיצוני בשל שינויים קטנים, קושי במעברים, ריטואלים, הצמדות לאותו מזון מדי יום – SAMENESS
  3. עניין מקובע ומוגבל הנחשב כלא נורמאלי באינטנסיביות ומיקוד (התקשרות ועיסוק בלתי שגרתיים בחפצים ועניין חזרתי קיצוני בהם)
  4. היפר או היפו ריאקציה לגירוי סנסורי או עניין לא שגרתי באספקטים סנסוריים סביבתיים (חוסר תגובה לכאב או חום, תגובה קיצונית לקולות או טקסטורות, צורך קיצוני להריח או לגעת בחפצים, משיכה קיצונית לגירויי אור או תנועה)

מצוין שהסימפטומים חייבים להופיע בהתפתחות המוקדמת, אך עשויים לא לבוא לידי ביטוי מלא עד השלב בו מתקיימות דרישות חברתיות מורכבות יותר.

ביחד עם זאת, ילדים עם קשיים בפיתוח קשרים חברתיים שאינם מראים סימנים אחרים מתוך הנ"ל, יאובחנו על פי קטגוריה חדשה שנכנסה למהדורה:
Pragmatic Social Communication Disorder – PSCD הרבה ילדים נעים בין כמה אבחנות. בארה"ב למשל, יש נטייה לאבחן ביפולריות בשלב שלפני סכיזופרניה בכדי לרכך את המכה למשפחה. כך היה למעשה גם עם ה-PDD במשך עשרים שנה, הרבה הורים הרגישו טוב יותר עם ההגדרה של PDD מאשר עם אוטיזם,

זה היה גם נוח למאבחנים. כמה רחבה צריכה להיות אבחנה? האם אפשרי שלילד אין Impairment (חסך) ועדיין יש לו אוטיזם? בדיאגנוזה טובה, בדרך כלל מוצאים עוד דברים בדרך, שלא בהכרח קשורים באוטיזם. Autism is more than the sum of its parts – Lord 2013 היום אנחנו מבינים שלא קיים בעצם Single Disease וברור שאין גן אחד של אוטיזם, אלא קבוצה של גנים הקשורים באוטיזם. אנחנו עדיין לא מכירים את רובם ולא מבינים עדיין את החיבור בין פיזיולוגיה לסביבה. לכן רוב הטיפולים מוגבלים. יש לנו חוסר ידע רב באשר למרקרים ביולוגיים. למרות זאת, 80% מהילדים עם אוטיזם בארה"ב מטופלים בתרופות מגיל ביה"ס. כמובן שהתרופות אינן מיועדות לאוטיזם פר-סה.

17% מכלל הילדים באוכלוסייה חווים טנטרומים, 80% מתוכם מפתחים ADHD

קיימת עלייה קיצונית בביפולאריות אצל ילדים. חלקם מאובחנים גם אולי באופן שגוי באוטיזם. הכנסת האספרגר למהדורה הרביעית גרמה לעלייה סטטיסטית בכל העולם. והנה לכם דוגמא לשיקולים פוליטיים: האספרגר הוצא כקטגוריה נפרדת במהדורה האחרונה כיוון… שבארה"ב לא ניתנים שירותים לאספרגר אלא רק לאוטיזם, וכיוון שהבעיה המרכזית באספרגר היא עדיין חסך בכישורים חברתיים, החליטו לכלול אותה בספקטרום האוטיזם וכך פתרו בינתיים את הבעייה…

למרות המחקרים הרבים המוכיחים את חשיבות האיתור והטיפול המוקדם, רוב הקריטריונים החדשים מתייחסים לגילאים בוגרים יותר, אשר בהם אמורים ליצור קשרים חברתיים. הנתון היחיד שעומד לטובת האבחון המוקדם הוא הוצאת המרכיב השפתי, וכך מתאפשר לאבחן גם תינוקות הנמצאים בשלב של טרום שפה.

מבחינה אופרטיבית יש לנו בעיקר 3 מצבים:

  1. אין לנו מושג מה לעשות
  2. אנחנו יודעים מה לעשות
  3. יודעים אבל צריך Pathway לטיפול

(Carlson, 2013)

השאלה איך קלינאי נע ממצב של דיאגנוזה לטיפול עדיין נשארת פתוחה

קרוב לודאי שאוטיזם קשור בנוירוביולוגיה אבל הביטוי שלו התנהגותי. רוב ה-DATA מבוסס על דווחי הורים. אי לכך,
דיאגנוזה צריכה להינתן תוך כדי התבוננות בכל תחומי החיים של הילד והמשפחה ולא בנקודת זמן ומקום.

DSM אינו כלי אבחוני אלא כלי קריטריונים לאבחנה

הכלים הנפוצים באבחנה של אוטיזם מעל גיל שנתיים:

ADOS – Autism Diagnostic Observation Scale
ADI-R – Autism Diagnostic Interview – Revised

יש חשיבות רבה לאבחון הנערך בפרק זמן של מספר פגישות או של ימים אחדים, על מנת שניתן יהיה לצפות בילד במצבים שונים בשעות היום השונות.
כך ניתן לצמצם את ההשפעה של מצבים כמו ביישנות, חרדות, עייפות, רעב, מתח ושעמום, על אבחון קוהרנטי.

כלים לאבחנה של אוטיזם מגיל שנה וחצי עד שנתיים וחצי:

(לפעוטות) ADOS-3-T
M-CHAT – Modified Checklist for Autism in Toddlers

הערכת תינוקות עד גיל שנה וחצי:

ESPASI – Early Signs of Pre-Autism Scale for Infants
כלי הערכה שפותח במרכז מפנה בעקבות מחקרים של אוטיזם בינקות.

הערכה וטיפול בתינוקות הנם בתחום התמחותו של מרכז מפנה.

עוד על מפנה...

קבל מידע נוסף