04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

ערוץ 10 – כתבת follow up לאחר 5 שנים – על הטיפול במרכז מפנה

המגזין עם אשרת קוטלר – ערוץ 10: כתבת המשך על מרכז מפנה (לאחר 5 שנים) שודרה בתאריך 31.12.16 לצפייה בכתבת הטלוויזיה – לחצו על הקישור (*הכתבה על מרכז מפנה מתחילה מדקה 29:39)...