04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

ביקור שגריר שוויץ

ביקור שגריר שוויץ Jean Daniel Ruch במרכז מפנה פברואר 2018 השגריר שמע על ייחודו של מרכז מפנה, הפיתוח של כלי האיתור המוקדם וגישת הטיפול, והביע עניין רב להמשך תמיכה...

ערוץ 10 – כתבת follow up לאחר 5 שנים – על הטיפול במרכז מפנה

המגזין עם אשרת קוטלר – ערוץ 10: כתבת המשך על מרכז מפנה (לאחר 5 שנים) שודרה בתאריך 31.12.16 לצפייה בכתבת הטלוויזיה – לחצו על הקישור (*הכתבה על מרכז מפנה מתחילה מדקה 29:39)...

כתבה אודות רב"ט דן קורקובסקי בישראל היום 15.4.15

"פעם הרגשתי בעולם שלי. זר. בודד. היום יש לי חלומות" "דיברתי בעיקר עם עצמי, בלב", מעיר דן, וליאוניד מלטף את שיערו ברכות. "לקחנו אותו למרכז מפנה בראש פינה" דרכו המופלאה של רב"ט דן קורקובסקי, מהרגע שבו אובחן על הרצף האוטיסטי ועד שנבחר...