04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

ערוץ 10 – כתבת follow up לאחר 5 שנים – על הטיפול במרכז מפנה

המגזין עם אשרת קוטלר – ערוץ 10: כתבת המשך על מרכז מפנה (לאחר 5 שנים) שודרה בתאריך 31.12.16 לצפייה בכתבת הטלוויזיה – לחצו על הקישור (*הכתבה על מרכז מפנה מתחילה מדקה 29:39)...

ספר חדש – ילד במתנה או ילד בהמתנה? מאת אילת סימן טוב

ספר חדש: ילד במתנה או ילד בהמתנה? מבט אל המשאבים התומכים בהורים לילדים עם אוטיזם אילת סימן טוב הספר ילד במתנה או ילד בהמתנה? מבט אל המשאבים התומכים בהורים לילדים עם אוטיזם עוסק בגילוי של מקורות הכוח, תפיסות העולם והמשאבים שיש בהם כדי לקדם את רווחתם ואת איכות חייהם של...