04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

צור קשר

נוף ראש פינה והר החרמון ממרכז מפנה

נוף ראש פינה ממרכז מפנה

.

תודה על פנייתכם!

לשאלות נוספות ויצירת קשר עם מרכז מפנה
אנא מלאו את הפרטים הבאים

מרכז מפנה – אתר השחזור, ראש פינה
ת.ד. 112, ראש פינה מיקוד: 1200000
טלפון: 04-6931021, פקס 04-6931185
טל' המשרד בת"א, 03-5270147
דוא"ל : info@mifne-autism.com

מפת ראש פינה

קבל מידע נוסף היום!

מרכז מפנה צבר ניסיון וידע רב בתחומים
של זיהוי מוקדם של ספקטרום האוטיזם
בתינוקות ומתמקד בטיפול מערכתי-משפחתי-אינטנסיבי.

(שמך (חובה

(דוא"ל (חובה

(טלפון (חובה

גיל התינוק\הפעות

אני הורהאני מודאג בקשר לתינוק שליאני מטפלאני מתעניין בהכשרה

נושא

הודעה

כיצד הגעת למפנה?