04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

זיהוי מוקדם של אוטיזם בשנתיים הראשונות לחיים

Infants at risk for autism

זיהוי מוקדם – תינוקות בסיכון
מרכז מפנה הינו חלוץ במחקר, אבחון וטיפול בתינוקות!

אוטיזם – תינוקות בסיכון

מרכז מפנה הינו חלוץ במחקר, אבחון וטיפול בתינוקות.

אבחון מוקדם הינו קריטי בטיפול באוטיזם. מאז שנות ה-90 של המאה ה-20, גיל האבחון ירד בעקביות. במדינות רבות עדיין קיימת הסברה כי ניתן לאבחן אוטיזם בגיל שלוש שנים, אך בשנים האחרונות פותחו כלי אבחון המסוגלים לאמוד אוטיזם בפעוטות ובתינוקות גם מתחת לגיל 18 חודשים.

פרה-אוטיזם בשנת החיים הראשונה

המוח הנו דינאמי ועובר תהליך של גדילה מואצת בתקופת הינקות. האזורים במוח האחראים על קשר חברתי ודיבור מתפתחים במהירות מאז הלידה ועד גיל שנתיים. הניסיון הקליני שנצבר במרכז מפנה מצביע על כך שהשיפור בינקות הוא משמעותי באופן מובהק מאשר אצל פעוטות בגיל שלוש או אפילו שנתיים.

Detecting Attachment Development Disorder in infants

עוד על מפנה...

קבל מידע נוסף