04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

הפרעות אכילה ואוטיזם

%

90% מהילדים המאובחנים בספקטרום האוטיזם סובלים מהפרעות אכילה מגוונות

פעוטות רבים פוחדים ממרקם של מזון מסוים, מצבעו, מן התחושה הנוצרת בחלל הפה, מהיעלמותו לאחר פעולת הבליעה ומפעולת הלעיסה המשנה את מצב הצבירה של המזון. ההנחה היא שעקב ראשוניות הצורך באכילה והמרכיבים התקשורתיים המעורבים, חרדות בסיסיות מחריפות במעגלי התקשורת עם המטפל ומשפיעות על תחומי תפקוד אחרים.

ילדים הסובלים מהפרעה בהתפתחות השפה משתמשים לרוב בבכי ככלי עיקרי לתקשורת ולהפעלת הסביבה. לעיתים קרובות הבכי הופך להיות חלק בלתי נפרד במאבקי כוח.

במהלך הטיפול במפנה, ככל שרמת הביטחון של הילד עולה, סקרנותו גוברת בהדרגה. השהייה האינטנסיבית במחיצתו של מטפל מוכר עליו הילד סומך, מעלה את נכונותו לבדוק מאכלים חדשים.

בהדרגה הילד מוכן לאכול את הארוחות יחד עם המטפל ונהנה מתפריט מגוון. מעודד על ידי עוררות החושים החדשים – טעם, ריח ומגע, דפוסי אכילה נורמטיביים מופנמים וההתפתחות התפקודית משתפרת

Autism and eating disorders

הפרעות אכילה ואוטיזם

היכולת לתקשר מובנית במוחו של התינוק ומשפיעה על תהליכים התפתחותיים של רגש וזיכרון. במהלך החודשים הראשונים של שלב הויסות הנוירו-פיזיולוגי בחיי התינוק, ההזנה משמשת כלי מרכזי בפיתוח יכולת התינוק לויסות עצמי. ההתפתחות של אני (אגו) ראוי או לא ראוי אצל התינוק נקבעת מיכולתו לוויסות עצמי, מאפייני אישיות, זיהוי קודים חברתיים ויכולת קוגניטיבית.

  • כ-90% מהילדים המאובחנים בספקטרום האוטיזם סובלים מהפרעות אכילה
  • שיבושים בהרגלי התזונה מתפתחים כתוצאה משילוב של קשיים הן בתחום הסנסורי והן הרגשי

מאמר על הפרעות אכילה

ילדים הסובלים מהפרעה בהתפתחות השפה משתמשים לרוב בבכי ככלי עיקרי לתקשורת ולהפעלת הסביבה.
לעיתים קרובות הבכי הופך להיות חלק בלתי נפרד במאבקי כוח.

עוד על מפנה...

קבל מידע נוסף