04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

קבלת משפחות

 3 קריטריונים

קבלת משפחות לתוכנית הטיפולית במרכז מפנה על פי 3 קריטריונים:
|1. התינוק צעיר מגיל שנתיים
|2. התינוק אובחן בספקטרום האוטיזם או בסיכון גבוה לאוטיזם
|3. המשפחה הגרעינית מעורבת באופן מלא בטיפול

פנייה לטיפול

לאחר שנעשית פנייה של ההורים בטלפון או באמצעות דוא"ל, הם מתבקשים לשלוח את התיעוד הבא:
|1. אבחון ומסמכים רפואיים של הפעוט
|2. וידאו באורך של כשעה המתעד את התינוק בסיטואציות יומיומיות כגון משחק, אכילה, ובאינטראקציה עם בני המשפחה. וידאו זה מאפשר לצוות הקליני לקבל רושם ראשוני של הילד בסביבתו הטבעית ולהעריך את מצבו.

כל המסמכים הנשלחים למרכז הנם חסויים בחסיון רפואי ואינם מועברים לאף גורם אחר.

ראיונות ומסקנות

פגישה ראשונה במפנה – ראיון ומסקנות

לאחר צפייה בוידאו וקבלת האבחון, נערכת פגישה ראשונה של ההורים עם איש צוות קליני בכיר במרכז מפנה. הפגישה אורכת כשעתיים. בפגישה זו נלקחת אנמנזה של התינוק. ניתנת להורים ההזדמנות להביא את נקודת מבטם על מצבו של ילדם וחווייתם אותו וניתן להם הסבר על מטרות התוכנית הטיפולית ועל אופייה.

במקרים מיוחדים, בעיקר כאשר התינוק צעיר מגיל שנה, ההורים מוזמנים יחד עם התינוק להערכה

 

מסקנות

לאחר הראיון והמלצות הצוות הטיפולי, מתבקשים ההורים לקבל החלטה במהלך הימים הבאים. במידה והם מעונייניםלהכנס לתכנית הטיפולית במרכז מפנה, עליהם לאשר את השתתפותם באמצעות מכתב רשמי. חוזה טיפולי נחתם עם תחילת התוכנית הטיפולית.

משפחות מחו"ל

משפחות הגרות בחו"ל ידרשו למלא את טופס – ESPASI בנוסף לשליחת הוידאו. משפחות אלה ירואיינו דרך ה-Skype

עוד על מפנה...

קבל מידע נוסף