04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

מרכז מפנה מטפל בתינוקות ובבני משפחתם

המשפחה

Autsim interrupts the family system

משפחה במפנה – עבודת חימר, נטע אלונים

גידול ילדים

גידול ילדים היה ועודנו, אחד מהמסעות המורכבים בחיים. הדילמות בנוגע לדרך שבה אמהות ואבות צריכים לנהוג בילדיהם, כך שציפיותיהם לגביהם יתממשו, מטרידות גם את החזקים שבהורים. שפע העצות, המחקרים והספרים העוסקים בשאלות כגון עד כמה להשביע את רצונם של הילדים לעומת עד כמה להשליט משמעת, ועד כמה בכלל זה משנה, מלמדים על הדאגה הקיימת בתרבות שלנו בבואנו לעשות את הטוב ביותר עבור ילדינו
(Massie & Szanberg, 2005 p.39).

הורות היא עניין לכל החיים

המעבר להורות הינו אירוע מכונן ומשפיע לכל החיים, המייצר באופן טבעי מתח. תהליך זה מלווה בציפיות ותקוות שונות באשר "לילד האידיאלי", כמו גם בחרדות לנוכח הלא ידוע ובצורך לייצב מחדש את שיווי המשקל במשפחה (Bollas, 1987).

ההורים נחשבים כמבצעים, המוציאים אל הפועל את "האידיאולוגיה המשפחתית". המונח שטבע בולאס"'אידיאולוגיה משפחתית" כולל בתוכו את כל טווח הציפיות, הנחות היסוד והאמונות, התרבות והמסורת המשפחתית, תפקידי בני המשפחה והאמצעים ליישם אותם. האידיאולוגיה המשפחתית משמעותית הן למען הגיבוש הפנימי של המבנים והמאפיינים המשפחתיים והן על מנת לתחום מבנים ומאפיינים אלה מבחוץ. במהלך גיבוש היחידה המשפחתית, על ההורים להתגבר על מכשולים שונים (הצורך בעצמאות, תחושה של העדר חופש, קבלת אחריות ועוד).

Birth of a Child with a Disability

ציור של ילד שטופל במרכז מפנה

הולדת ילד עם קושי התפתחותי

כאשר נולד ילד עם קושי התפתחותי, סביר שהאירוע הלא מתוכנן והלא צפוי יעלה באופן משמעותי את רמת המתח ותחושת המשבר במשפחה. (Minnes, 1988) אירוע כזה מפר את שיווי המשקל של המערכת המשפחתית, ומחייב את המשפחה לעשות שינויים באורח החיים, מאלץ את כל בני המשפחה להסתגל למצב ומוביל למאמץ מתמשך של התמודדות עם מצבי לחץ (Summers, et al., 2005).

משפחה ששיווי המשקל שלה הופר, מגיבה לעיתים בנוקשות כאשר מדובר במערכות יחסים. הבחירה בין נוקשות וגמישות משקפת את רמת הסובלנות של המערכת כאשר קיים מצב זמני של חוסר שיווי משקל וחוסר סדר עד שהמערכת מוצאת דרך לאזן את עצמה מחדש.

קבלת אבחנה

כאשר ילד במשפחה מקבל אבחנה, עלול להיווצר מצב של הלם וחוסר שיווי משקל אצל בני המשפחה. נצפות תגובות הדומות לאבל כגון הלם, אשמה, "אף אחד לא מבין", בידוד, פאניקה, כעס, רגשות שנעים בין קבלה, תקווה ואכזבה.לעיתים עשויים הורים להיכנס לתקופה של הכחשה, במהלכה הם מסרבים להכיר במצבו האמיתי של ילדם. הם עשויים לדחות את האבחנה ולנסות לשכנע את עצמם שהיא איננה נכונה .(Kuebler-Ross, 1974) משפחה במצב נסער המאבדת את שיווי המשקל שלה, תאבק על מנת לשרוד. למשפחה כזו יהיה קושי גדול למצוא את דרכה. הזוגיות עלולה להפגע, להורים יש רגשות אשם והם נוטים להאשים את עצמם.העדר יציבות, יחד עם עלייה בתגובות רגשיות, אופייניים מאוד למשפחה הנאבקת כדי לשרוד. עד שהמשפחה מוצאת את הכיוון שלה, קיים הרבה בלבול וכל בני המשפחה סובלים באופן יומיומי. הילדים עלולים להיות מבולבלים מתגובותיהם הלא עקביות של הוריהם.

זוג ההורים מגייס את השיטות שהסכימו עליהן ביחד, המעוגנות באידיאולוגיה המשפחתית שלהם, על מנת להתמודד עם הקושי. כאשר אמצעי זה נתפס כבלתי יעיל ההורים עלולים לעבור תהליך הדרגתי של נסיגה. הנסיגה באה לידי ביטוי על ידי חיפוש של אמצעים אינדיבידואלים להתמודדות עם המצב. הדבר מוביל להרחבת הפער בין דרכי הפעולה של ההורים וגורם לעצירה של תהליך הגיבוש הטבעי של המשפחה. הנסיגה מגבירה את ההצמדות למנגנונים אינדיבידואלים המושרשים בביוגרפיה האישית (מנגנוני הגנה והתמודדות) ועלולה להקטין את היכולת התפקודית של המשפחה (Bollas, 1987).

הורים לתינוק עם אוטיזם חווים לעיתים קרובות משבר בחיי הנישואים שלהם.
על מנת להתמודד עם הקושי זוג ההורים מגייס את העקרונות המעוגנים באידיאולוגיה המשפחתית שלהם. כאשר אמצעי זה נתפס כבלתי יעיל ההורים עלולים לעבור תהליך הדרגתי של רגרסיה. הרגרסיה באה לידי ביטוי על ידי חיפוש של אמצעים אינדיבידואלים להתמודדות עם המצב. הדבר מוביל להרחבת הפער בין דרכי הפעולה של ההורים וגורם לעצירה של תהליך הגיבוש הטבעי של המשפחה. הנסיגה מגבירה את ההצמדות למנגנונים אינדיבידואלים המושרשים בביוגרפיה האישית (מנגנוני הגנה והתמודדות) ועלולה להקטין את היכולת התפקודית של המשפחה (Bollas, 1987).

לחץ במשפחה

לחץ מוגדר כמצב דינמי של חוסר איזון בין דרישות למשאבים נתפסים, בסיטואציה מסוימת (Folkman, 1984).

לפי (Pip 2002), לחץ יכול להיות מוגדר כמאמץ או מתח פסיכולוגי או רגשי. סוג אחד של לחץ הוא הלחץ שאנשים חשים בתפקידם כהורים. ביחסי הגומלין הורה-ילד, הורים לחוצים מראים יותר דפוסים שלילים ביחסיהם עם ילדיהם.

רמת הלחץ שהורים אלה חווים תלויה בגורמים שונים כמו למשל אופיו של הילד ואופיים של ההורים, האישיות שלהם וההשלכות הנגזרות מהן, המצב הסוציו-אקונומי שלהם, היחסים המשפחתיים, האווירה במשפחה והלכידות שלה.(Brown, et al. 2003).

אוטיזם במשפחה יוצר לעיתים קרובות מצב של לחץ כרוני שעלולים להיות לו השפעות שליליות על ההורים לאורך חייהם.

תפקוד משפחתי

הולדת ילד עם אוטיזם במשפחה יכול להשפיע על התפקוד שלה. במצב זה יש עלייה במידת הטיפול שיש להשקיע כמו גם בעומס הפיזי והכלכלי הכרוך בכך.  ההסתגלות הפסיכולוגית של המשפחה תלויה בחרדה שלהם לגבי העתיד (Carr, 1995). גידול ילד עם אוטיזם מלווה במצבי לחץ ממקורות שונים למשל לחץ פיזי ונפשי הנגרם על ידי התלות המתמשכת של הילד בהוריו (Olsson &Hawang, 2001).

 

"מאבק הישרדות"

משפחה במצב משבר המאבדת את האיזון הטבעי שלה, תאבק על מנת לשרוד. למשפחה כזו יהיה קושי למצוא את דרכה. הזוגיות עלולה להפגע, להורים יש לעתים רגשות אשם והם נוטים להאשים את עצמם. העדר יציבות, יחד עם עלייה בתגובות רגשיות, אופייניים מאוד למשפחה במשבר. במקרים כאלו, הילדים עלולים להיות מבולבלים מתגובותיהם הלא עקביות של הוריהם.

בתכנית הטיפולית

גישת מפנה רואה את המשפחה הגרעינית כפאזל שלם שכל אחד מחלקיו הינו בעל השפעה רבה על מיקום האחרים. לכן יש לראותכל חלק לגופו כאשר נכנסים לתהליך טיפולי. זהו אחד המוקדים העיקריים בטיפול במרכז מפנה מאז 1987.

התכנית הטיפולית מקיפה את המשפחה הגרעינית כולה. התכנית כוללת למידה משותפת של התכנים המשפחתיים;רכישת ניסיון בהתבוננות ובהתנסות מעשית עם התינוק שלהם; טכניקות של משחק הדדי המותאם לצרכיו של התינוק; הדרכת הורים באמצעות משובים ושיחות אישיות/זוגיות/משפחתיות על פי הצרכים הספציפיים של כל משפחה;כל זאת במגמה להעצים את יכולותיהם ולרכוש כלים אופטימאליים להתמודדותם היום יומית.

סביבה

הדרך שבא אדם טופל משפיעה על תפיסת העצמי הפיזי ועל דימוי הגוף שלו. למרות שהתנסויות מאוחרות יותר ישתלבו במערכות יחסים מהעבר, הן אינן יכולות למחוק דפוסים שהתבססו אלא רק לשנות אותם עם הזמן (Sansone, 2004, p.13) .

שינויים במרקם המשפחתי מערערים בדרך כלל את היציבות הראשונית. ישנם שינויים פנימיים, כמו הולדת ילד, מחלה, גירושין, מוות במשפחה, הולדת ילד בעל צרכים מיוחדים, עזיבה של ילד בוגר את הבית  וכיוצא באלה. קיימים גם שינויים חיצוניים כמו מעבר דירה או שינוי מקום עבודה, משבר סביבתי או בטחוני. לא כל השינויים במשפחה משפיעים על כל חבריה ושינויים בחייו של בן משפחה אחד לא בהכרח ישפיעו על בני משפחה אחרים באותו האופן.

עוד על מפנה...

קבל מידע נוסף