04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

הזמנה – Invitation

ביטול ההרשמה: עד שבועיים לפני הכנס יוחזר הכסף בניכוי של 30 ₪ .

מ-14 יום ועד 72 שעות לפני הכנס יוחזרו 50%.

פחות מ-72 שעות-אין החזר כספים מכל סיבה שלא תהא.