04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

"פעם הרגשתי בעולם שלי. זר. בודד. היום יש לי חלומות"

"דיברתי בעיקר עם עצמי, בלב", מעיר דן, וליאוניד מלטף את שיערו ברכות. "לקחנו אותו למרכז מפנה בראש פינה"

דרכו המופלאה של רב"ט דן קורקובסקי, מהרגע שבו אובחן על הרצף האוטיסטי ועד שנבחר להדליק משואה כחייל מצטיין בחיל המודיעין.

מתוך ישראל היום, 17.4.15

לקריאת הכתבה לחץ כאן