04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

גישת מפנה

התפיסה של מפנה

שינויים רבים התרחשו בתפיסה של האוטיזם במהלך שני העשורים האחרונים. משאבים רבים הושקעו במחקרים. ספקטרום האוטיזם התרחב וכתוצאה מכך חלה עלייה בסטטיסטיקה של תדירות הופעת האוטיזם, המלווה בעלייה במודעות הציבורית. בשנים האחרונות זוהו מספר גנים הקשורים לספקטרום האוטיזם ומהווים קרוב לוודאי חלק מקבוצה גדולה יותר של גנים. פענוח קבוצת גנים זו, עשוי לקדם את המדע בתחום זה באופן משמעותי. למרות שאין ממצאים אמפיריים מספקים, הגישה הנוכחית לסינדרום האוטיזם הינה אפי-גנטית, כלומר שגורמים גנטיים וסביבתיים גם יחד, מעורבים ביצירתו. הבנות חדשות בנוגע לאוטיזם בשנות ה-90, הובילו לפיתוחם של תוכניות שונות על מנת לעזור לילדים צעירים עם אוטיזם.

A painting by Rosenthalis

ציור, משה רוזנטליס

התוכנית הטיפולית של מרכז מפנה נוסדה ב-1987 בישראל. מודל טיפולי מערכתי זה היה הגוף הראשון שהכיר בחשיבות של טיפול פרטני אינטנסיבי המקיף את המשפחה הגרעינית. המרכז בראש פינה מטפל בתינוקות עד גיל שנתיים המאובחנים בספקטרום האוטיזם, ובבני משפחתם, מרחבי הארץ והעולם.

עשרים ושמונה שנות טיפול וצפייה באלפי ילדים ומשפחותיהם, כמו גם מחקרים שנערכו במרכז מפנה על ידי מומחים חיצוניים (2001 Apter), ופנימיים ( Alonim et al, 2004; 2007; 2010; 2011; 2013)ביססו מספר הנחות משמעותיות:

 

סימנים מוקדמים הקשורים לאוטיזם יכולים להופיע לעיתים קרובות כבר בשנת החיים הראשונה של התינוק. ממצאי מחקר שהתקיים במרכז מפנה בעשור האחרון מצביע על 8 סימני אזהרה העלולים להצביע על מצב של פרה-אוטיזם בשלב מוקדם זה. ברוב המקרים ניתן לזהות סימנים אלה בקלות יחסית, כאשר קיימת מודעות של ההורים והמומחים.

 

זיהוי: מרכז מפנה הקים בשנת 2007 את היחידה לזיהוי מוקדם במרכז הרפואי סוראסקי בתל אביב. בראש סוללת הבדיקות הרפואיות של היחידה לזיהוי מוקדם נמצא סולם ה-ESPASI, שפותח במרכז מפנה.

 

טיפול: ככל שגיל הילדים המגיעים לטיפול יורד, ניתן לראות תוצאות טובות יותר בהתקדמותם. הגיל לטיפול במרכז מפנה יורד באופן הדרגתי ונכון לזמן זה הנו עד גיל שנתיים. טיפול בקשיים בהתקשרות ובאינטראקציה במהלך השלבים הראשונים של חיי התינוק, יכול במקרים רבים למנוע את התפתחות התופעה, עובדה המדגישה את הצורך באבחון מוקדם.

 

התוכנית הטיפולית בתינוקות מתמקדת בכל המרכיבים ההתפתחותיים של התינוק, בהיבטים הפיזיים-סנסורים-מוטורים-רגשיים-קוגניטיביים,  באמצעות טיפול במשחק הדדי (RPT), שיטה שפותחה במרכז מפנה על מנת להעלות את המוטיבציה לביטוי יכולותיו של התינוק למעורבות וקשר עם סביבתו מתוך סקרנות והנאה.

 

המשפחה: לאור העובדה שיחסי גומלין, חרדות ומשברים במערכת המשפחתית הינם בעלי השפעה מכרעת על כל אחד מבני המשפחה, פיתח מרכז מפנה גישת טיפול משפחתית מערכתית כמקור הכרחי לתמיכה והדרכת המשפחה. בהתאם לתפיסה שההורים הינם המשאב העיקרי עבור ילדיהם והם בעלי היכולת לקדם את התפתחותם במהלך השלבים המוקדמים והמשמעותיים של הינקות, התוכנית הטיפולית מקיפה את כל המשפחה הגרעינית.

הגישה הטיפולית משלבת היבטים רפואיים, סוציו-פסיכולוגיים וסביבתיים. התוכנית כוללת: צפייה במרכיבי ההתפתחות של התינוק וההשלכות שלהם, משוב אישי/זוגי/משפחתי כמו גם עבודה עם אחאים, בהתאם לצרכים הייחודיים של כל משפחה. ההורים מעורבים באופן מלא ומקבלים הכשרה וכלים בנוגע לתהליכים הטיפוליים של ילדיהם על מנת שיוכלו להמשיך וליישם אותם בחיי היומיום.

 

עוד על מפנה...

קבל מידע נוסף