04-693-1021 Info@Mifne-Autism.com

התוכנית להתערבות טיפולית

מודל זה להתערבות מוקדמת עבור ילדים עם אוטיזם היה הראשון שהכיר בחשיבותם של הטיפול הפרטני אינטנסיבי והשתתפות ההורים, כפקטור מרכזי בתכנית. התכנית הנה רבת מרכיבים ונוגעת בנושאי מפתח המתייחסים להיבטים התפתחותיים וסביבתיים ובעיקר למשפחה. העיקרון המנחה בתוכנית הינו שהאוטיזם משפיע על כל המשפחה ללא קשר לאטיולוגיה שלה. טיפול משפחתי הינו מרכיב מהותי בתוכנית ההתערבות והוא מאפיין את התוכנית של מפנה בשונה מתוכניות התערבות אחרות. התוכנית מיישמת את תיאוריית ההתקשרות של Bowlby הקשורה להתפתחות ה"אני" והתפתחות המשחק. היא משלבת בתוכה עקרונות פסיכו דינמיים בנוגע לאוטיזם, גישה מערכתית לטיפול משפחתי של Minuchin ומודל ביו-פסיכו-חברתי.

תוכנית משפחתית

העיקרון הבסיסי המונח ביסודו של המודל הטיפולי רואה את המשפחה כיחידה אורגאנית. המשפחה הגרעינית לוקחת חלק פעיל בטיפול האינטנסיבי המתחיל בתקופה של שלושה שבועות, שבעה ימים בשבוע במרכז מפנה. המרכז מספק סביבה נעימה ומכילה למשפחה על מנת להקל על חיי היומיום שלה. הטיפול ההתחלתי וקצר המועד מכוון לתת למשפחה הזדמנות להבנה טובה יותר של צרכיהם כמשפחה בכלל ושל תינוקם בפרט.

להתערבות טיפולית של מפנה הינה תוכנית משפחתית רציפה אינטנסיבית עבור תינוקות עד גיל שנתיים המאובחנים בספקטרום האוטיזם. התוכנית כוללת 3 שלבים:
|1. טיפול אינטנסיבי בן שלושה שבועות
|2. טיפול המשך בבית המשפחה
|3. שילוב הפעוט בגן

אחאים

תשומת לב מיוחדת ניתנת לאחאים במשפחה הלוקחים חלק בטיפול לפי גילם והצרכים הייחודיים שלהם.

טיפול המשך

כאשר המשפחה חוזרת לביתה, מתקיים השלב השני של טיפול ההמשך. תקופה זו תלויה בדרך כלל בהתקדמות של כל ילד וביכולותיו כמו גם ביכולתם של ההורים לקיים את שגרת הטיפול.

שילוב

השלב השלישי של השילוב הינו תהליך הדרגתי המתקיים בעקבות הערכה מחודשת לגבי יכולתו להתמודד בקבוצה עם בני גילו.

עוד על מפנה...

קבל מידע נוסף